I wrote about something about shake animation. I am using this animation for check textfield validation. I checked a textfield contain number in this article. If textfield contain number textfield layer become red and shake.

The project is very simple. It have got one textfield and one button.

This is my Shake It Func.

Bu proje oluşumu aslında garib biraz :)) Geçen hafta sonu Trendyol uygulamasına girdiğimde bir güncelleme sonucu kullanıcımı Log Out ettiğini fark ettim ve bunun sonucunda Log In olmak istediğimde gitmiş olduğum sayfadaki Animasyon çok beğenmem sonucu bende bir çalışma yapmak istedim.

Trendyol Cutter Animation;

Trendyol Cutter Animation

Projenin Cutter Animation;

var değişebilen (mutable) ve let değişmeyen (non-mutable) variables tanımlarken kullanılır

Integer

var value : Int = 23

Float

var floatValue : Float = 1.2323

Double

Float göre Double daha çok tercih edilir.

let pi: Double = 3.14159265359

String

var message: String = "Hello World!"

Boolen

var isLoggedIn: Bool = false

iOS Simulator temizliği ile Storage da yer açma

Merhabalar, bir kaç seneden fazla Xcode kullanıyorsanız artık Storage da 20–60 GB yer kazanmanızı sağlayacak “command” göstereceğim.

xcrun simctl list devices

Terminal’ i açıp yukarıdaki command yazdığınızda. iOS Simulators listelenecektir.

xcrun simctl list devices command yazıldığında

xcrun simctl delete

Listelenen iOS Simulator içinden kullanmadıklarınızı “xcrun simctl delete” command kullanarak silebilirsiniz.

Örnek vermemiz gerekirse; liste içinden diyelim ki iOS 12.1 içinden iPhone 5s kullanmıyorum. Bunu silmek istiyorum yer kazanmak için “Storage” da.

xcrun simctl delete 769657DD-40E1–47DB-9FFC-E7576426FF97 Terminale yazarak silebilirim.

Sizler de kullanmış olduğunuz Mac de yer kazanmak için kullanmadığınız iOS Simulator’leri silip “Storage” da yer 20–60 GB gibi ciddi yer kazanabilirsiniz.

Okuduğunuz için teşekkür ederim! Beğendiyseniz lütfen 👏 tıklayınız ki ilgilendiğinizi anlayabileyim :)

Emiray Nakip

Senior iOS Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store