Variables & Functions

Emiray Nakip
2 min readJul 14, 2020

var değişebilen (mutable) ve let değişmeyen (non-mutable) variables tanımlarken kullanılır

Integer

var value : Int = 23

Float

var floatValue : Float = 1.2323

Double

Float göre Double daha çok tercih edilir.

let pi: Double = 3.14159265359

String

var message: String = "Hello World!"

Boolen

var isLoggedIn: Bool = false

Swift bir variables(değişkenin) tipini(Int, Float,Double …) kendisi belirleyebilir. Aşağıdaki örnekteki gibi name variables’i String tipindendir.

var name = "Emiray Nakip"

Variables optional olabilir. Yani bir variables değer de alabilir nil de olabilir. Optional kullanımı Swift kodunuzu daha verimli ve güvenli hale getirir.

var optionalMessage: String?

Functions

Fonksiyon

Fonksiyon kullanımı;

Aşağıdaki fonksiyon örneği String bir değer dönen fonksiyondur.

func fullName(name: String, lastname) -> String
{
return "\(name), \(lastname)"
}

Fonksiyon çağırma işlemi;

let personOne = fullName(name: "Karl", lastname: "Malone")

Vaktim oldukça bu kısma diğer gerekli konu başlıklarını da ekliyeceğim. Şu an için bu kadar bilgi aktarabileceğim.

Teşekkürler.

İyi Çalışmalar..

Sağlıkla Kalın…

--

--